Czy jesteście #gotowinaRODO?

Rozpoczynamy kampanię informacyjną dla organizacji pozarządowych dotyczącą RODO. Twórcami kampanii są Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Od 25 maja 2018 r. zaczyna być stosowane nowe rozporządzenie o ochronie danych – RODO. Dla wielu organizacji pozarządowych dostosowanie się do jego postanowień to poważne wyzwanie, które spędza im sen z powiek. Dlatego właśnie Narodowy Instytut Wolności we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych uruchamiają kampanię informacyjną, która wyjaśnia zachodzące zmiany i uczy, jak stosować nowe przepisy w praktyce.

Celem naszych działań jest przygotowanie organizacji pozarządowych na nadejście zmian, które od 25 maja będą obowiązywały wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe. III sektor to jedna z branż, dla których – ze względu na specyfikę i różnorodność działania – wdrożenie nowego rozporządzenia stanowi szczególne wyzwanie.

W odpowiedzi na te potrzeby przygotowaliśmy kampanię „Gotowi na RODO”, dzięki której organizacje będą mogły poszerzyć swoją wiedzę na temat nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i przygotować się na jego wdrożenie. Pomocne w tym będą:

Na przełomie czerwca i lipca na tej stronie opublikujemy też serię pytań, które organizacje pozarządowe zgłosiły drogą elektroniczną i w ramach pierwszych szkoleń, wraz z odpowiedziami na te pytania przygotowanymi przez ekspertów.

Wszystkie działania w ramach kampanii będą bezpłatne i dostępne dla każdego. W razie pytań zapraszamy do kontaktu!