Czy jesteście #gotowinaRODO?

Kampania informacyjna dla organizacji pozarządowych dotyczącą RODO. Twórcami kampanii są Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych.

25 maja 2018 r. zaczęło być stosowane nowe rozporządzenie o ochronie danych – RODO. Dla wielu organizacji pozarządowych dostosowanie się do jego postanowień to poważne wyzwanie, które spędza sen z powiek. Dlatego właśnie Narodowy Instytut Wolności, we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, uruchomił kampanię informacyjną, która wyjaśnia zachodzące zmiany i uczy, jak stosować nowe przepisy w praktyce.

W odpowiedzi na te potrzeby organizacji pozarządowych przygotowaliśmy kampanię „Gotowi na RODO”, dzięki której organizacje mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i dostosować się do jego wymogów. Pomocne w tym będą:

Na tej stronie opublikujemy też serię pytań, które organizacje pozarządowe zgłosiły drogą elektroniczną i w ramach pierwszych szkoleń, wraz z odpowiedziami przygotowanymi przez ekspertów.

Wszystkie działania w ramach kampanii będą bezpłatne i dostępne dla każdego. W razie pytań zapraszamy do kontaktu!